Pagina
Menu
INFO
U bent hier:   Begin pagina > Ton blogt > Archief > 1 september 2010  Wilhelm II  de Duitse Keizer
German

1 september 2010  Wilhelm II  de Duitse Keizer

Zondag 10 november 1918, zes uur in de ochtend, ziet een hoogst verbaasde sergeant bij de Nederlands-Belgische grenspost Witte Huis te Eysden Zuid Limburg, negen Duitse auto’s verschijnen met daarin de Duitse keizer Wilhelm II (foto r) en zijn gevolg. Eén van de leden van het gevolg geeft te kennen dat de Nederlandse regering op de hoogte is van de komst van de keizer. Niet wetend wat te doen neemt de sergeant contact op met Majoor G. van Deyl, de garnizoenscommandant van Maastricht, waarop deze zich met spoed naar Eysden begeeft. Van Deyl verzoekt de keizer naar het station te wandelen en geeft tevens toestemming om de keizerlijke trein vanaf Belgisch grondgebied naar het station in Eysden te laten rijden.

Generaal Wilhelm Groener
Wilhelm II kwam van het Duitse militaire hoofdkwartier in Spa, waarheen hij zich in de nacht van 29 op 30 oktober had begeven toen in Berlijn de eerste geruchten opdoken over zijn aftreden.  Zaterdag 9 november kreeg Wilhelm van de opperste legerleiding bij monde van Generaal Wilhelm Groener (foto l) te horen dat het Duitse leger niet in staat was de strijd nog langer vol te houden en dat hij niet meer kon rekenen op de steun van het leger. Onder deze druk besloot Wilhelm af te treden. In de vroege ochtend van zondag 10 november verlieten de keizer en zijn gevolg per trein het Duitse hoofdkwartier op weg naar Nederland. Bij Luik werd gestopt en stapte men over in auto’s, bang dat men was voor Duitse soldaten die de trein zouden aanhouden. De trein reed verder richting Nederlandse grens. 


Nederlandse regering op de hoogte?
Kort daarvoor had de adjudantgeneraal van koningin Wilhelmina, Johannes van Heutsz, een bezoek gebracht aan het Duitse militaire hoofdkwartier in Spa. Keizer Wilhelm arriveert een halve dag na van Heutsz in Nederland via dezelfde route waarop van Heutsz was teruggereisd. Dit heeft destijds de geruchten doen toenemen dat de Nederlandse regering op de hoogte was van Wilhelm's komst 

Maandag 11 november 1918 11.11u wapenstilstand
Maandag 11 november, de dag waarop 11.11u de wapenstilstand van kracht wordt, vertrekt de keizerlijke trein om 9.20u in de ochtend naar Maarn waar men om 15.30u arriveert.
De trein die nodig is, om korte tijd later zijn persoonlijke bezittingen naar Nederland te brengen, telt 59 goederenwagons. 

Uitleveringsverzoek wordt geweigerd
Tot 1920 verblijft Wilhelm in kasteel Amerongen en daarna in Huize Doorn.
Geregeld wordt op Nederland druk uitgeoefend om de keizer uit te leveren. Januari 1920 ontvangt de Nederlandse regering een formeel uitleveringsverzoek. Nederland heeft dit geweigerd.

Op Huize Doorn (foto onder) woont de ex-keizer samen met zijn tweede gemalin, prinses Hermine (foto r). Wilhelm houdt zich bezig met houthakken, waarbij hij persoonlijk de bijl en zaag zou hebben gehanteerd. 

Meidagen 1940
Begin 1940, Wilhelm was 27 januari 81 jaar geworden, zijn er ondanks aandringen van de commissaris der koningin in Utrecht geen extra maatregelen getroffen voor de behandeling van de ex-keizer in geval van een Duitse inval in Nederland. Op  de dag van de Duitse inval, 10 mei 1940, neemt de in Doorn gelegerde Generaal Harberts (zie ook 24 maart 2010 De eis van Generaal-majoor Jacob Harberts) op eigen initiatief maatregelen en laat al het lagere personeel van Huize Doorn, Nederlanders en Duitsers, interneren. Zeven personen mogen blijven ter verzorging van Wilhelm. De volgende dag kan een deel van het personeel weer terug keren.

Brits aanbod
Zaterdag 11 mei komt de Britse ambassade met het aanbod van de Britse regering om Wilhelm over te brengen naar Engeland waar hij met alle eer zal worden ontvangen. De burgemeester van Doorn, Baron van Nagell, krijgt vanuit Den Haag het verzoek deze boodschap over te brengen. Bij zijn aankomst op Huize Doorn, ligt Wilhelm te rusten. Baron van Nagell wordt binnengelaten in het slaapvertrek van de keizer en brengt de boodschap over. Het blijft even stil, dan reageert Wilhelm en zegt slechts: ”Ach so”.
Na een uur bedenktijd komen vleugel-adjudant Sigurd von Ilsemann en de lijfarts van de ex-keizer, met de mededeling dat de keizer het aanbod zeer op prijs heeft gesteld, maar kan er vanwege zijn hartproblemen geen gebruik van maken. De dokter geeft hem geen toestemming om van het vliegtuig gebruik te maken. Later in de avond deelt Wilhelm deze beslissing persoonlijk mee aan Van Nagell. De beslissing wordt direct aan de Nederlandse regering meegedeeld. Naar zeggen was Wilhelm te zeer gehecht aan Doorn.

Mausoleum
Wilhelm overlijdt 4 juni 1941 aan een longembolie. Zijn lichaam is bijgezet op het landgoed Huize Doorn in een door hemzelf ontworpen mausoleum. Hierin bevindt zich zijn gebalsemde lichaam.  In overeenstemming met de wens van Wilhelm wordt het naar Duitsland overgebracht zodra het land weer een monarchie is.

Nederlandse onderscheidingen
Keizer Wilhelm II (Potsdam 27 januari 1859 – Doorn 4 juni 1941) ontving de volgende Nederlandse onderscheidingen:

  • Grootkruis in de Militaire Willemsorde (8 september 1889).
  • Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw (28 juli 1878)
  • Grootkruis in de Huisorde van Oranje (4 mei 1905)

 

 

Pagina
Menu
INFO
Pagina
Menu
INFO

Excursies

Excursies


Onder begeleiding van Ton Wientjen worden er excursies georganiseerd naar het gebied waar de slag om Arnhem plaatsvond. Dit zijn excuries in groepsverband. Bent u als vriendenclub, serviceclub, hobbyclub, enz. geïnteresseerd in een excursie?

Lees verder »

Ton blogt

Ton blogt 


Soms, als Ton tijd heeft, schrijft hij een anekdote over een gebeurtenis die zich afspeelde in de oorlog. Altijd vanuit de gedachtenwereld van de betrokkene geschreven en dus lang niet altijd politiek correct.
 

Lees verder »

Contact


Ton Wientjen
Vaarwerkhorst 71
7531 HL  ENSCHEDE

Telefoon: +31 53 435 69 49
Mobiel1:   +31 61 258 47 78
Mobiel2:   +31 62 351 10 21

Stuur een berichtje

Pagina
Menu
INFO

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Inloggen